Баззергтрин үүсгэсэн Кинда Дастгах Сингх Шеккан Дур Махараштра