Суурийн тээрэмдэх машины үйл ажиллагааны давуу тал