Таван салхин тээрэм унах мөрөөдлийн тайлбар нь юу гэсэн үг вэ