Үйлдвэрийн AKAFI усны аяганд зориулсан машин үйлдвэрлэлийн шугам